INZET WÉRKT! NU OOK BESCHUT

REGIO – Inzet Wérkt! bestaat eind 2017 precies zes jaar. In de afgelopen jaren is Inzet Wérkt! getransformeerd naar een full-service re-integratiebedrijf, waarbij ook outplacement, re-integratie 2e spoor, uitzenden en payroll tot het dienstenpakket behoren. Het team van Inzet Wérkt! heeft dan ook niet stil gezeten en is continu bezig met de mogelijkheden die de markt biedt. Gevolg is een nieuw productaanbod. Inzet Wérkt! biedt nu ook Beschut Werk. Dit speciaal voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het nieuwe product, Beschut Werk, is voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijk of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassing van werkplek nodig hebben dat niet van een reguliere werkgever verwacht mag worden dat hij deze mensen in dienst neemt. Met de voorziening ‘Beschut Werk’ kan de gemeente deze mensen toch een dienstbetrekking bieden. Inzet Wérkt! biedt deze beschutte werkplekken onder de titel ‘Inzet Wérkt Beschut!’ aan.

Bij de Participatiewet is sprake van een brede indicatie waarbij de gemeente beoordeelt of er sprake is van een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leidt tot een bredere doelgroep waarna de gemeente na een voorselectie voor kandidaten een advies Beschut Werk bij het UWV kan aanvragen.

Dit is niet de enige reden voor het starten van ‘Inzet Wérkt Beschut!’. Ons doel is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (social return) oplevert. Gemeenten vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Inzet Wérkt Beschut! kan de voordelen eenvoudig in kaart brengen. Onze ervaring is dat er diverse werkzaamheden geschikt zijn, waar onze medewerkers zich in kunnen onderscheiden. Inzet Wérkt Beschut! start op eigen locaties in de regio. Wij beschikken over een eigen geaccrediteerde jobcoach en realiseren dit project in samenwerking met ondernemers. De productielijnen worden ons aanbesteed door diverse lokale en regionale werkgevers. Social Return begint vaak als een verplichting, maar eindigt vaak als een methode om de werkzaamheden efficiënter en goedkoper in te richten.

SONY DSC

Referenties

Frank la Croix,
werkgever – Het Ruiterhuys:

“Ik werk al enige tijd samen met Inzet Wérkt! en heb uitsluitend goede ervaringen. Zij helpen mensen die moeilijk aan een baan komen en dat vind ik mooi.”   lees verder

Jooble
 

MISSIE

Inzet Vindt! voor zowel werkgevers als werknemers de juiste match. Mensen voor alles. Inzet Activeert!
en re-integreert…Lees meer

 

VISIE

Inzet Wérkt! onderscheidt zich van andere aanbieders door de kwaliteit van de dienstverlening, de kwaliteit van de eigen… Lees meer